19 August 2014

Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

Både Lyse og Greater Stavanger er tatt opp i EUs innovasjonsplattform for smarte byer og samfunn -EIP SCC. Med dette sikres tilgang til nettverk og læring, prosjektideer og -partnere, samt tidlig informasjon og dialog med Europakommisjonen.

Bakgrunnen for at EU satser på Smart Cities innovasjonspartnerskap, er ønsket om å løse klimautfordringene på en bærekraftig måte som også bidrar til vekst og sysselsetting.

Som omtalt i tidligere artikkel, inviterte Kommisjonen offentlige myndigheter, akademia og næringslivsaktører til å søke opptak i innovasjonsplattformen ved å melde inn prosjekter og initiativ med smart cities relevans. Da fristen gikk ut 15. juli, hadde de mottatt mer enn 300 såkalte «commitments» fra mer enn 2500 aktører, deriblant altså Lyse og Greater Stavanger.

Lyse har meldt inn prosjektet der smarte generiske «gateways» skal installeres i 160 000 hjem, som sitt “commitment”. Greater Stavanger har meldt inn læringssamarbeidet omkring vekst- og byuviklingsprosesser mellom syv kommuner (Sandnes, Time, Gjesdal, Suldal, Klepp, Sola og Strand), som de koordinerer. På bakgrunn av sine «commitments», blir Lyse og GS gruppert i klynger/arbeidsgrupper som skal møtes et par ganger årlig. Det inviteres til en lanseringskonferanse i Brussel i oktober.

Kommisjonen signaliserer at det kommer flere muligheter for å søke om opptak til Innovasjonsplattformen for smarte byer og samfunn – EIP SCC. Det er gode nyheter for Stavangerregionen.

 

Share