17 June 2014

Stavangerregionen blant Europas smarte regioner

Stavanger leverte nylig inn EU-prosjektsøknad om å bli Smart Cities pilotby. Utlysningen er prestisjetung og konkurransen hard. Uansett utfall av søknaden, setter dette Stavanger på europakartet over fremoverlente, innovasjonsvillige byer med ambisiøse klimaplaner.

Under ledelse av Greater Stavanger har Stavanger kommune sammen med Rogaland fylkeskommune, Lyse, og Universitetet i Stavanger, nylig levert Smart Cities fyrtårnsby-søknad under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Prosjektet er initiert av Stavangerregionens Europakontor. I konkurranse med byer som Helsinki, Barcelona og Hamburg, søker Stavangerkonglomeratet sammen med Eindhoven og Manchester om å bli et av to-tre utvalgte fyrtårnsprosjekt, der innovative løsninger i skjæringspunktet mellom energi/IKT og mobilitet testes.

Stavangerkonsortiets demo-område strekker seg fra Stavanger sentrum til Forus og består av blandet bygningsmasse og mobilitetsformer. Målet er en integrert IKT-basert energieffektiviseringsløsning for offentlige og private bygg som oppleves relevant for den private forbruker, for private hjem og for næringslivet. Det skal blant annet monteres generiske, smarte «gateways», utvikles energistyringssystemer og integrerte e-mobilitetsløsninger.  I tillegg skal forskjellige bygg oppgraderes til å bli klimanøytrale. Brukermedvirkning som arbeidsmetode og vekt på kompetanseoverføring til andre kommuner i regionen som driver med sentrumsutvikling kjennetegner for øvrig Stavangerkonsortiets søknad.

Bakgrunnen for at EU lyser ut denne typen midler, er ønsket om å løse klimautfordringene på en bærekraftig måte som også bidrar til vekst og sysselsetting.  I tråd med dette, skal de gode løsningene som identifiseres i fyrtårnsbyene være mulige å oppskalere for eksport til andre (også større) byer. Fyrtårnsprosjektene har potensielt stor klimaeffekt, men bringer også betydelige markedsmuligheter for bedrifter som for eksempel Lyse. Lyse skiller seg ut i Europeisk sammenheng ved å tilby både ren fornybar energi og høy bredbåndskapasitet, og ønsker også å finne fremtidsrettede løsninger for el-kjøretøy i regionen. I tillegg til Lyse, deltar blant annet Norsk Telemedisin, Seevia og Pexip som underleverandører i prosjektet.

Fremtidens byer og regioner er smarte, de tilbyr smarte produkter og tjenester.  Realiseringen av smarte samfunn krever dog smart samarbeid. Skal regionens innovative bedrifter ta ut forretningspotensialet i smart-utviklingen, kreves dialog mellom de som tilbyr og etterspør tjenester og produkter, og med regionens innbyggere. Her må både kommunene og næringslivet på banen!

Share