6 May 2013

Stavangerregionen tatt opp i EUs innovasjons- partnerskap for aktiv og sunn aldring

active-and-healthy-ageing

Aktører i Stavangerregionen har nylig fått innvilget søknad om opptak i to tematiske arbeidsgrupper i innovasjonspartnerskapet.

I februar leverte Greater Stavanger i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor og UIS, søknad om opptak i arbeidsgruppene Integrert omsorg (integrated care) og Selvstendige liv (independent living) innenfor  EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring. Når vi nå  innvilges plass i innovasjonspartnerskapet, plasserer vi oss blant de fremste helseregionene i Europa og posisjonerer oss til både å påvirke og søke utlysninger som kommer.

Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale (Forskningsrådet for vår del) og private finansieringsverktøy.  Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.

Under Integrert omsorg er samhandlingsprosjektet på Jæren spilt inn, og under Selvstendige liv er ordførerinitiativet og Lyses Smart Homes satsing spilt inn.  Greater Stavanger står som formell søker, og hensikten er å gi alle interesserte helseaktører tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet.

Tone Grindland Gustafsson, mulighetsutvikler i Greater Stavanger, hjemmesekretariat for SrE koordinerer deltakelsen i innovasjonsplattformen. Det vil bli arrangert informasjonsmøte over sommeren, hvor det blant annet vil bli diskutert hvordan flest mulig av regionens aktører kan nyttegjøre seg nettverket.

Hjemmesidene til EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring.

Share