1 February 2017

Stavangerregionen tildelt utmerkelse som økosystem for helseinnovasjon

74 regioner fikk tildelt Reference Site-status av Europakommisjonen. Foto: Europakommisjonen

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe (tredje rekke i midten) var blant representantene for 74 europeiske regioner som tok imot Reference Site-utmerkelsen under EIP AHA-årskonferansen. Foto: Europakommisjonen

Sammen med 73 europeiske regioner, ble Stavangerregionen tildelt status som økosystemer for helseinnovasjon en høytidelig markering under årsmøtet i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) i Brussel 7. desember. Som tidligere omtalt ble Stavangerregionen i 2016 tildelt status som europeisk helseøkosystem (Reference Site), og oppnådde en av fire mulige stjerner. Tildelingen i Brussel ble ledet av Europakommisjonens kommissær for det digitale samfunn, Günther Oettinger, og Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe tok imot utmerkelsen på vegne av regionen.

– Det betyr veldig mye for Stavangerregionen at vi får denne utmerkelsen. Vi har etablert et godt samarbeid og dette er en verdifull plattform for å utveksle kunnskap og erfaring med andre europeiske byer og regioner, sier varaordføreren. Under oppholdet i Brussel hadde Tysdal Moe også møter med politiske representanter fra Syddanmark og Manchester.

Share