7 October 2022

Stavangerregionen tok fire stjerner i europeisk referansenettverk for aktiv og sunn aldring

Det ble full uttelling for Stavangerregionen i fjerde og siste utlysningsrunde i nettverket for europeiske økosystemer innen aktiv og sunn aldring. Tverresktorielt samarbeid, innovasjon og god innbyggerinvolvering, er nøkkelkriterier for å lykkes.Det er Stavangerregionens Europakontor (SrE) som har koordinert søknaden, og også stått for selve skrivingen, sammen med Universitetet i Stavanger (UiS).

Arbeidet med søknaden har pågått siden april, og ble levert i to deler; i juni og i september i år.

Aktører fra hele økosystemet har vært kontaktet og har hatt mulighet til å delta i prosessen – et sentralt prinsipp i EUs program og partnerskap.

Dette er ofte referert til som «quadruple helix involvement» – eller tverrsektorielt samarbeid på godt norsk.

Norwegian Smartcare Cluster, Universitet i Stavanger og HelseCampus, Stavanger Universitetssykeshus og Stavanger kommune bidro med sine tanker rundt hva som er styrker og svakheter i Stavangerregionens økosystem.

Konkurrerer med seg selv og hverandre
Det er det europeiske partnerskapet for aktiv og sunn aldring, EIP on AHA, som står bak ultysningen.

Siden 2013 har de åpnet opp for at europeiske regioner kan måle seg mot seg selv og hverandre gjennom et akkrediteringssystem basert på stjerner.

Regionene får tildelt èn til fire stjerner basert på hvor godt utviklet økosystemet deres for aktiv og sunn aldring synes å være.

En viktig del av prosessen er såkalte «peer reviews», der man leser gjennom og vurderer søknader fra andre regioner.

Her har SrE fått godt innblikk i hvordan andre økosystemer jobber og hvordan vi kan lære av hverandre.

Fra èn til fire stjerner på seks år
Hvert tredje år kan regionene søke for å beholde, og potensielt forbedre, sin status.

Stavangerregionen søkte første gang i 2016, og ble da tildelt sin første stjerne.

I utlysningen som fulgte, i 2019, ble det tre stjerner på regionen.

Den offissielle utdelingen for 2022 fant sted i Brussel den 10. oktober. Her var repsresentanter fra både UiS og SrE være tilstede.

Du kan se prisutdelingen digitalt her.

ShareAuthor

Helga Aunemo