30 September 2013

Stavangerregionens bidrar til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker

Som representant i Utenriksdepartementet sin nystartede arbeidsgruppe for tidlig varsling av EØS-saker, koordinerer SrE regionens innspill til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014.

Som et ledd i en aktiv Europapolitikk, ønsker UD tettere dialog med regionale aktører med tilstedeværelse i Brussel. På bakgrunn av dette, har UD har invitert de seks norske regionkontorene samt partene i arbeidslivet til å delta i en arbeidsgruppe for tidlig varsling.

R6+Nybygg+6257

Målet er å finne en god form for systematisk dialog for tidlig varsling av EØS-saker av interesse for norske aktører der det kan være aktuelt å forsøke å påvirke EUs politikkutforming eller den norske gjennomføringen av lovverk – det som utenriksminister Eide kaller å bruke “handlingsrommet”.

Konkret har arbeidsgruppens medlemmer blitt bedt om å spille inn prioriterte liste med saker av betydning for regionen det kommende året. Arbeidsgruppen og Styret bidrar i prosessen.
Fristen for å sende bidrag er 2. oktober.

Les tidligere omtale av saken her

Share