28 February 2013

Stavangerregionens Europakontor inngår samarbeid med SIU

eac_llp_en_big2

SIU og de seks norske regionkontorene i Brussel er enige om å samarbeide mer systematisk for å øke deltakelsen i EUs utdanningsprogrammer.

På initiativ fra SIU (senter for internasjonalisering av utdanningen) og Vest-Norges Brusselkontor møttes SIU og de norske regionkontorene i Brussel 14. februar for å diskutere mulighetene for tettere samarbeid. På møtet deltok også utdaninngsråd Harald Nybølet.

Med utgangspunkt i de store mulighetene som fins innenfor EUs utdanningsprogram og den relevans tematikken har på tvers av regionene, var det enighet om at et tettere samarbeid og gjensidig informasjonsutveksling ville være interessant. Konkret legges det blant annet opp til et informasjonsseminar om det nye programmet Erasmus for all i Stavangerregionen i regi av SrE og SIU i løpet av høsten.

SIU ønsker å nå ut til skoleeierne, primært for å informere om sine programmer, men også for å utøve en kompetansesenterrolle og synliggjøre internasjonalisering som merverdi i utdanning. SIU ønsker videre å komme i kontakt med næringslivsaktører med interesse for utdanning og internasjonalisering, gjerne representert ved innovative bedrifter som har erfaring med regionalt samarbeid. SIU ønsker å abonnere på, samt få muligheten å bidra til, kontorenes nyhetsbrev. Dessuten er SIU interessert i å samarbeide om informasjonsmøter

SIU ønsker å møtes med regionkontorene hvert halvår. Vest-Norge kontoret har tatt på seg sekretariatsfunsjonen for samarbeidet. Det planlegges et første oppfølgingsmøte i Bergen til høsten.

Share