25 February 2015

Stavangerregionens Europakontor møtte Bent Høie

HøieStavangerregionens Europakontor møtte helseminister Høie til uformelt lunsjmøte sammen med KS, Actis og de andre regionskontorene da han besøkte Brussel 23. februar. Hovedhensikten med Brusselbesøket -Høies første som helseminister- var å møte EUs kommissær for helse, Vytenis Andriukaitis. Høie hadde også møter i ESA og med EU-parlamentarikere i tillegg til øvrige norske aktører.

Det var en interessert og opplagt helseminister som lyttet og stilte spørsmål, i et møte preget av dialog. Høie rapporterte blant annet fra møtet med Andriukaitis, der han særlig hadde diskutert alkoholpolitikk. Fra Stavangerregionens side ble bakteppet for at helse og aldring er en av kontoret hovedprioriteringer, belyst. Her vektla direktøren potensialet i at fremoverlente kommuner samarbeider med kompetente FoU-miljøer og næringsliv med Lærdal og Lyse i spissen, som nylig ble kronet med tildeling av ARENA-klynge velferdsteknologi. Videre orienterte direktøren om kontorets arbeid med å involvere regionens aktører i relevante nettverk som EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, samt i relevante prosjektsøknader i program som Horisont 2020. Her ble Lyses samarbeid med Syd-Dansk Energi om IKT og velferdsteknologi, fremholdt som et eksempel.

Det ble også anledning til å nevne Triangulum-suksessen og Stavangeruker på Tram Experience.

Share