26 November 2013

Stavangerregionens Europakontor møtte Europaministeren

vidar-helgesen-brusselmote9

Stavangerregionens Europakontor møtte statsråd Helgesen under hans første Brussel-besøk 19. november.

Helgesen og hans politiske rådgiver Benedicte Staalesen hadde satt av en halv time til å møte de norske regionskontorene da de gjestet Brussel i forbindelse med et møte i EØS-komiteen. Atle Leikvoll, Norges ambassadør til EU var vertskap for det uformelle møtet der fire av regionkontorene deltok.

Som 20-årsjubilant og initiativtaker til møtet, fikk direktøren ved Stavangerregionens Europakontor åpne med en generell beskrivelse av regionskontorenes rolle, og om på hvilken måte disse kan bidra til Europaministerens arbeid. Jakobsen orienterte også om Stavangerregionens strategiske prioriteringer fremover og overrakte både strategi og handlingsplan.

Det ble uttrykt stor glede over regjeringens oppnevning av en europaminister og Helgesen fikk berøm for sin uttalte vilje til å koordinere og prioritere. Samtidig ble det stilt spørsmålstegn med regjeringens prioriteringer i forhold til næringslivet når regjeringen har besluttet ikke å delta i COSME-programmet, EUs program for konkurransekraft og SME’er.

Helgesen påpekte at programmets forgjenger CIP, ikke hadde gitt de forventede resultat, men forsikret for øvrig om regjeringens engasjement for næringslivet. Han takket også for at regionskontorene tok i mot invitasjonen om å bli med i «team Norway» og arbeide sammen for norske interesser i Brussel.

Etter møtet med regionskontorene, holdt Helgesen en presentasjon i et åpent møte med hele det norske Brusselmiljøet, se den norske EU-delegasjonens omtale av arrangementet her.

Share