17 December 2012

Stor interesse for EUs innovasjons- partnerskap for aktiv og sunn aldring

pensjonister

Omkring 400 personer deltok i partnerkonferansen for EUs Innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring som fant sted i Brussel 6. november.

Europakommisjonen ved visepresident Neelie Kroes, var vertskap for konferansen.  I tillegg til politiske innlegg, bestod konferansen av presentasjoner av en rekke handlingsplaner utviklet av partnerskapets arbeidsgrupper (action groups) samt presentasjoner av kandidater til å være referansesteder (reference sites).

Europeiske Innovasjonspartnerskap (EIP) er en ny arbeidsmetode lansert i Innovation Unionet av EUs flaggskipinitiativ som skal bidra til smart, inkluderende og grønn vekst (målet med Europa 2020 strategien). Tanken er at man løser samfunnsutfordringer, for eksempel knyttet til aldring, ved å utvikle innovative produkter og tjenester som samtidig skaper vekst og sysselsetting.

Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men satser på å bringe sammen eksisterende europeiske, nasjonale (Forskningsrådet for vår del) og private finansieringsverktøy.  Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.

Innovasjonspartnerskapet består av følgende arbeidsgrupper som alle presenterte handlingsplaner i løpet av konferansen:

  • A1 Medisinsikkerhet (Prescription and adherence) – vekt på selvstendighet (empowerment) og utvikling av metodologi.
  • A2 Forebygging av fall – bred tilnærming til forebygging av fall som er en av hovedårsakene til skade og dødsfall blant eldre.
  • A3 Forebygging av skrøpelighet (Prevention of frailty and decline) – fokus på ernæring og underernæring som har stor innvirkning på skrøpelighet. (TIME)
  • B3 Integrert omsorg (integrated care) – forhindre innleggelser av eldre gjennom forebygging, en svært populær arbeidsgruppe, ikke minst blant offentlige myndigheter.
  • C2 Selvstendige liv (independent living) – fokus på velferdsteknologiske løsninger og IKT som bidrar til at flere kan leve hjemme
  • D4 Age-friendly environments – horisontale innsatser, kampanjer og bevisstgjøring, nettverk som EUROCITIES og AGE deltar bla.

Du kan lese mer om de forskjellige arbeidsgruppene og tilhørende handlingsplaner her

Hvordan engasjere seg?
Også aktører i Stavangerregionen kan engasjere seg innenfor innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring, fortrinnsvis innenfor arbeidsgruppene og ved bruk av markedsplassen som er åpen for alle. Fristen for å søke om å være referansested er mer omfattende.  Den formelle fristen for å delta i arbeidsgruppene er gått ut, men det åpnes for nye interessenter i slutten av desember.  Fristen for å melde sin interesse er 15 februar (til tross for at det står slutten av januar på hjemmesidene), og interesserte må deretter relatere sin eventuelle søknad til de allerede utviklede handlingsplanene. Les mer om hvordan engasjere seg her.

Share