14 November 2016

Stor interesse for EUs kulturprogram

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet seminaret om EUs kulturprogram på Sølvberget. Foto: Terje Gravdal.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet seminaret om EUs kulturprogram på Sølvberget. Foto: Terje Gravdal.

11. november arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om EUs kulturprogram Kreativt Europa, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, EUs delegasjon til Norge  samt Kulturrådet. Seminaret fant sted på Sølvberget i Stavanger sentrum, og hadde okring 40 deltakere. Seminaret ble åpnet av fylkesordfører i Rogaland, Solveig Tege Engesdal, og Ambassaderåd ved EUs delegasjon til Norge, Andrew Byrne, orienterte om EUs kulturpolitikk.

Kreativt Europa, EUs program for kulturelle og kreative næringer, har et budsjett på 1,46 mrd. euro (perioden 2014-2020) og er åpent for norske aktører. Det er blant annet et mål å fremme næringsaktivitet innen sektoren. Norsk Kulturråd har ansvaret for å formidle informasjon om programmet innenfor områdene kunst og kultur.

I seminaret ble mulighetene i EUs kulturprogram presentert, og deltakerne fikk informasjon om hva som er viktig å ha med i en prosjektsøknad, samt hva man bør se etter hos potensielle partnere. Seminaret bød også på eksempler på vellykkede Kreativt Europa-prosjekter i regionen, som Follow the Vikings, BIG BANG og European Light Expression Network, i tillegg til prosjektverksted, hvor aktører kunne teste egne ideer med arrangørene.

Seminarprogrammet og presentasjoner er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

kreativt-europa-11-november-endelig-program
30-may-2016-creative-europe
informasjonsseminar-stavanger-kreativt-europa-11-11-16-tb
presentasjon-bb-eu-101116
enlight-presentasjon

 

Share