27 June 2016

Stor interesse for Triangulum-prosjektet i Brussel

Salen var fullsatt da Bernadette Bergsma fra Eindhovens EU-kontor ønsket velkommen til seminar om Triangulum-prosjektet. Foto: Terje Gravdal

Salen var fullsatt da Bernadette Bergsma fra Eindhovens EU-kontor ønsket velkommen til seminar om Triangulum-prosjektet. Foto: Terje Gravdal

14. juni var Stavangerregionens Europakontor (SrE) medarrangør av et Smart Cities-seminar om Triangulum-prosjektet, sammen med ERRIN-nettverket og regionkontorene til Nord- og Øst-Finland, Eindhoven og Skåne. Arrangementet fant sted på Nordic House i Brussel, og inkluderte innledere fra de tre fyrtårnsbyene Stavanger, Manchester og Eindhoven, i tillegg til Fraunhofer-instituttet, Siemens og følgebyen Sabadell. Seminaret hadde over 50 påmeldte deltakere.

Arrangementet ble åpnet av Eindhoven-kontorets Bernadette BergsmaAlexander Schmidt fra Fraunhofer-instituttet ga tilhørerne en presentasjon om hva Triangulum-prosjektet handler om, hva som skal gjennomføres i de tre fyrtårnsbyene, og hvordan man har arbeidet så langt med replikering av innovative løsninger.

Deretter fikk de påmeldte muligheten til å delta i to av i alt seks diskusjonsgrupper om smartby-tematikk, ledet av eksperter fra Stavanger, Manchester, Eindhoven, Sabadell, Siemens og Fraunhofer. Triangulum-koordinator Gerd Seehuus i Stavanger kommune ledet to av disse diskusjonsgruppene, om henholdsvis Stavangers arbeid med å involvere byens innbyggere i prosjektet, og om å integrere smarte løsninger som kombinerer IKT, mobilitet og energi. Diskusjonsgruppene ble etterfulgt av en nettverksmottakelse på Nordic House.

20160614_144544

Triangulum-koordinator Gerd Seehuus fra Stavanger kommune ledet to av diskusjonsgruppene under seminaret. Her diskuteres Stavangers involvering av byens innbyggere i Triangulum-prosjektet, og muligheter og utfordringer knyttet til brukerinvolveirng. Foto: Terje Gravdal.

Program og presentasjoner er tilgjengelige via denne siden. Sammendrag fra diskusjonsgruppene finner du her.

 

Share