15 May 2019

Store forskjeller i bruken av Erasmus+

Dikurapport

Foto: DIKU

En ny rapport fra Diku, viser at deltakelse i Erasmus+ varierer kraftig blant norske universiteter og høyskoler. Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, har potensiale for økt deltakelse blant norske universiteter og høyskoler.

Rapporten er den første Diku publiserer som gir en oversikt over deltakelsen i Erasmus+ fra norske institusjoner. Kartleggingen viser blant annet at det er store forskjeller mellom institusjonene når det gjelder student- og ansattutveksling, inkludert bruken av praksisutveksling.

Resultatet fra rapporten viser at strategisk forankring ved institusjonen er særlig avgjørende for bruken av Erasmus+ i høyere utdanning. Strategisk forankring innebærer at ledelsen og fagmiljøene har nødvendig kunnskap om mulighetene i Erasmus+, at de har tilstrekkelige ressurser og gode støttesystem knyttet til programmet.

Les mer om rapporten her.

Finne rapporten i sin helhet her.

Share