27 September 2012

Støtte til energieffektivisering

67919646_15f9eb65b3_o

Enova inviterer deg til informasjonsmøte om EUs finansielle virkemidler ELENA (European Local Energy Assistance) og Mobilising Local Energy Investment (MLEI). Møtet finner sted i Oslo 2. november fra kl. 09.00 til 12.00 i Lavenergiprogrammets lokaler i Middelthunsgate 27 på Majorstuen

De siste årene er det introdusert nye EU-finansielle virkemidler i Intelligent Energy programmet (IEE) som retter seg mot offentlige aktører. Enova forvalter IEE på vegnet av Olje- og energidepartementet og er nasjonalt kontaktpunkt for programmet. Målet med initiativene er å realisere energieffektiviseringsprosjekter på lokalt nivå i hvert enkelt land.

ELENA retter seg mot kommuner, fylker og offentlige aktører som ønsker å gå fra plan til handling gjennom å iverksette større prosjekter innen energieffektivisering og fornybar energiproduksjon. ELENA dekker inntil 90 % av kostnadene til prosjektutvikling.

Som nasjonalt kontaktpunkt tilbyr Enova informasjon om ordningen og veiledning av norske søkere. Vi ønsker gjennom informasjonsmøtet å vise hvilke støttemuligheter som finnes for kommuner i EU innen energieffektivisering og fornybar energiproduksjon.

Påmeldingsfrist: 5. oktober

 Gå til påmelding og mer informasjon

Spørsmål om praktiske detaljer kan rettes til

Lena Pedersen, lena.pedersen@enova.no

Mer informasjon om ELENA

Share