29 November 2013

Streaming av infodag om energi i H2020

I forbindelse med utrullingen av EUs nye forsking- og Innovasjonsprogram Horisont 2020, arrangerer EU-kommisjonen en informasjonsdag om energisatsingen i det kommende programmet.

infodagen vil utlysningene for 2014-2015 presenteres, samt arbeidsprogrammet, prioriteringer og nyheter i programmet. Utlysingene er innenfor Smart Cities, lavkarbonenergi og energieffektivisering i bygninger. Last ned programmet her.

Konferansen er nå fulltegnet, men det Brussel-baserte ERRIN-nettverket inviterer til en side-event, der det vil være mulig å følge konferansen via live streaming. Stavangerregionens Europakontor deltar på ERRINs arrangement. Ønsker du å delta? Ta kontakt med oss. Mer info her.

Share