29 October 2015

Studentpraktikant ved Stavangerregionens Europakontor

Anne-Marte

Anne-Marte Teigmo er studentpraktikant ved Stavangerregionens Europakontor frem til jul. Foto: Terje Gravdal

Anne-Marte Teigmo begynte som studentpraktikant ved Stavangeregionens Europakontor i midten av september, og skal jobbe tre dager i uken frem til jul.

Anne-Marte går et toårig masterprogram ved Brussels School of International Studies, University of Kent, hvor hun studerer EUs politikk med fordypning i politisk kommunikasjon. Hun har allerede en bachelorgrad i Europastudier med spansk fra NTNU, og har hatt et utvekslingsopphold i Granada, Spania.

«Gjennom praktisk erfaring fra Stavangerregionens Europakontor i Brussel, håper jeg å lære mer om det regionale Europa, og spesielt hvordan det å jobbe for Stavangerregionens interesser i EU kan bidra til positiv utvikling hjemme», sier hun.

Anne-Marte deltar i kontorets daglige arbeid og er en kjærkommen ekstra ressurs for et lite, men travelt kontor.

Share