30 March 2017

Studiebesøk fra Institutt for sosialfag på UiS

Onsdag 29. mars var 36 ansatte fra institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger på studiebesøk i Brussel. Formålet var å lære mer om EUs prioriteringer innen utdannings-, arbeids- og sosialpolitikk, samt om EUs institusjoner og norske aktørers arbeid i Brussel.

På Norges Hus fikk deltakerne en presentasjon av arbeidet ved den norske EU-delegasjonen, og om hvordan Stavangerregionens Europakontor arbeider i Brussel. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) orienterte videre om sitt arbeid i Brussel, særlig opp mot Erasmus+. Her ble også Erasmus Mundus-masterprogrammet  MFAMILY, som instituttet har sammen med universiteter i Lisboa, Göteborg og ugandiske Makerere, diskutert.

Deltakerne fikk også en omvisning i Europaparlamentet, og dro deretter tilbake til Antwerpen hvor studiebesøket fortsatte.

Share