13 February 2018

Klepp kommune på studiebesøk i Brussel

P1000124

Foran Europaparlamentet. Foto: Stavangarregionens Europakontor

8.-9. februar var formannskapet og ledergruppen i Klepp kommune på studiebesøk i Brussel.

Digitalisering
Digitalisering var tema for det to dager lange besøket. Representantene fra Klepp hadde blant annet dialog med Tampere om innbyggerinvolvering og mobilitet, med Sør-Danmark regionen om e-helse og  demenslandsby i Svendborg, samt med Molenwaard kommune om digitalisering av kommunal tjenester (Nederland) der sistnevnte har lagt ned rådhuset og kommuneansatte opererer uten fast base.

EU og EØS – muligheter og begrensninger
Gruppen fikk orienteringer om Norges forhold til EU og hvordan EØS-avtalen påvirker norske kommuner som iverksetter av regelverk, samtidig som avtalen gir mulighet for læring gjennom deltakelse i prosjektarbeid. Gruppen ble også bedre kjent med Stavangerregionens Europakontor, hvordan kontoret arbeider for å hjelpe Klepp kommune og andre medlemmer å forholde seg til EØS-avtalens begrensninger og samtidig gripe muligheter som avtalen bringer.

På EUs dagsorden og Brexit
Gruppen fra Klepp møtte også økonomisk rådgiver til Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker som orientert om hva som preger EUs dagsorden politsk, økonomisk og sikkeherhetsmessig, og om mulige fremtidsscenarier etter Brexit. Besøket ble avsluttet med et innlegg fra visegeneralsekretær i EFTA-sekretariatet om Brexit og mulige konsekvenser for Norge,

P1000136.JPG

Allan Nordby, rådgiver ved Sør-Danmarks Europakontor forteller om E-helsearbeid som skjer i regionen.

 

Ressurser

Hele programmet til Klepp kommune finner du her. Under ligger også alle presentasjonene til de ulike innlederne.

Se også KS sin filmsnutt om Molenwaard kommune.

EØS-avtalen og EFTA

Stavangerregionens Europakontor

KS i Brussel

EUs region- og bypolitikk

EUs digitale agenda

Tampere

Open and Agile Smart Cities

Sør-Danmark

Brexit

Den norske EU delegasjonen

Molenwaard kommune

Share