26 February 2019

Studiebesøk til Sørlandet – tema helse

Studietur_Sørlandet

Foto: Kristin Hetland

Den 30.-31. januar arrangerte Stavangerregionens Europakontor studiebesøk til Sørlandet for helseaktører i Stavangerregionen. Målet med studibesøket som inkluderte representanter fra UiS og HVL, var å få innblikk i hvordan Agder-fylkene har organisert sitt helseøkosystem, samt å diskutere den kommende reference site-utlysningen.

Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), mens Sørlandet i samme runde fikk tildelt tre stjerner. Statusen gis for tre år av gangen, og EIP AHA lanserer en ny søknadsrunde i 2019.

Finn hele programmet for studiebesøket her.

Les mer om tidligere saker om EIP AHA her.

 

Share