27 April 2017

Styremøte, smartby og sjømatmesse i Brussel

Styret og arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor besøkte Brussel 24.-25. april, i forbindelse med styremøte og studiebesøk. Her er delegasjonen fotografert utenfor Seafood Expo Global 2017. Foto: Terje Gravdal.

Styret og arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor besøkte Brussel 24.-25. april i forbindelse med styremøte og studiebesøk til verdens største sjømatmesse Seafood Global Expo. Blå vekst var hovedtema for besøket, men også smartbytema inngikk i programmet.

Første programdag startet med miniseminar om blå vekst med innledere fra Europakommisjonen, fra interesseorganisasjonen til Europas kystregioner CPMR, og fra JPI Oceans sekretariatet. Deltakerne fikk også møte næringsråden ved Norges EU-delegasjon, som analyserte den handelspolitiske situasjonen i kjølvannet av Brexit og ny politisk ledelse i USA.

Styremøtet ble avholdt tirsdag morgen, etterfulgt av smartebyseminar med presentasjoner av Tamperes ambisjoner i forbindelse med utbygging i byen og Gøteborgs mobilitetsprosjekter med el-busser og førerløse kjøretøy i samarbeid med Volvo, Siemens og ABB.  Malmøs arbeid med bærekraftig utvikling og integrasjon i lys av FN-målene og byens utfordringer, ble også belyst.

Siste programpost var besøk på Seafood Expo Global 2017, verdens største sjømatmesse som årlig arrangeres i Brussel. Her fikk delegasjonen en guidet omvisning av Eivind Helland fra Blue Planet, og besøkte blant annet selskapene Grieg Seafood, Marine Harvest og Egersund Net.

Programmet for delegasjonsbesøket er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen. Generalforsamlingen i Stavangerregionens Europakontor finner sted 11. mai.

Rogaland fylkeskommunes artikkel om styremøte og studiebesøket finner du her.

Program for studietur Brussel april 2017

Share