26 March 2015

Styremøte og studiebesøk til Barcelona

IMG_5644Stavangerregionens Europakontor arrangerte styremøte samt studiebesøk for styre og arbeidsgruppe i Barcelona 18-19. mars. Tema for besøket var innovasjon med fokus på Smart Cities og mulighetene som følger i kjølvannet av at både Barcelona og Stavanger har vunnet Smart Cities-fyrtårnsprosjekt.

Barcelona har arbeidet systematisk med Smart Cities-tematikk i lengre tid. Byen har en Smart Cities- strategi, en Smart Cities-avdeling, og arrangere årlig et Smart Cities Expo. Barcelona er videre kåret til europeisk innovasjonshovedstad 2015-2016.

Hensikten med besøket var å hente inspirasjon og læring, bygge nettverk og kontakter i en innovasjonsorientert Smart Cities-fyrtårnsby. Det var også et mål å synliggjøre og styrke og eksisterende relasjoner mellom Stavangerregionen og Barcelona med utgangspunkt i felles plattformer som det globale matnettverket Delice.

På programmet stod presentasjon av Barcelonas smartstrategi samt av de to fyrtårnsprosjektene GrowSmarter (Barcelona, Køln og Stockholm) og Triangulum (Stavanger, Eindhoven, Manchester), orientering og befaring i innovasjonsparken 22@, samt besøk ved Ramon Llull-universitetet som har en Smart Cities-avdeling og en nylig lansert Smart Cities-bachelorgrad. Barcelonas strategiske satsning på gastronomi i forbindelse med turisme, ble også presentert.

Delegasjonen fra Stavangerregionen ble svært godt mottatt, møtte åpenhet og interesse fra samtlige aktører som bidro i programmet.

Programmet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Study visit of the Board of the Stavanger Region European Office

Share