25 February 2015

Svensk kommune søker partnere til prosjekt om eldreomsorg

solvesborg-sverigeSölvesborg kommune i Sverige er har sendt ut et åpent partnersøk hvor man ønsker å lage et prosjekt som retter seg mot eldreomsorg. Som mange andre kommuner i Europa står Sölvesborg foran et voksende antall pensjonister i løpet av de kommende årene, samtidig som man også i økende grad opplever ressursmessige begrensninger. Dette er bakteppet for kommunens prosjektide, hvor man ønsker å utvikle en bærekraftig og effektiv organisering av eldreomsorgen hvor det legges til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme.

Man ønsker derfor å utvikle og tilby eldreboliger hvor beboerne kan få den omsorgen de behøver, basert på individuell deltakelse og samhandling med den øvrige befolkningen, ungdom samt pensjonist- og pasientorganisasjoner. Prosjektet involverer også bruk av IKT-teknologi i eldreboligene og samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner.

Partnersøket retter seg først og fremst mot andre kommuner, men man er også åpen for deltakelse fra forskningsinstitusjoner. Interesserte aktører kan ta kontakt med Lena Wilsson Ericsson og Clemens Malmberg i Sölvesborg kommune.

Partnersøket er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Sölvesborg support for the future elderly in their homes

Share