1 March 2017

Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon

Allan Ottesen fra Syddanmarks EU-kontor presenterte Syddanmarks erfaringer som helseregion og EIP AHA Reference Site under helseseminaret på Måltidets Hus. Foto: Kristin Hetland.

Allan Ottesen fra Syddanmarks EU-kontor presenterte Syddanmarks erfaringer som helseregion og EIP AHA Reference Site under helseseminaret på Måltidets Hus. Foto: Kristin Hetland.

22. februar arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om helseinnovasjon på Måltidets Hus i Stavanger, i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og med gjester fra Syddansk Sundhedsinnovation og Syd-Danmarks EU-kontor. Målet var å lære av de to syddanske innlederne om hvordan arbeide som et innovasjonsøkosystem samt diskutere samarbeidsmuligheter med og uten EU-finansiering. Målgruppen var regionens helseaktører, og over 20 personer fra kommuner, FoU-miljøer og klyngen deltok.

Bakgrunnen for seminaret med syddansk deltakelse, er Stavangerregionens nyvunne status som en-stjernes Reference Site gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) og ønsket om å lære fra Syddanmark som er tildelt fire stjerner. I tillegg til dette, ble det utvekslet prosjektideer, og deltakerne fikk presentert forsknings- og innovasjonsnettverk som CORAL, ERRIN og ECHAlliance, i tillegg til arbeidsgruppene innenfor EIP AHA.

Videre ble klyngesamarbeidsprosjektet NorDen 3C, hvor Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og danske Welfare Tech har fått støtte gjennom Interreg Østersjø-programmet, presentert, og de kommende helseutlysningene innenfor Horisont 2020 gjennomgått.

23. februar hadde de to representantene fra Syd-Danmark, Allan Ottesen fra EU-kontoret og Simon Lindegaard fra Syddansk Sundhedsinnovation møter med en rekke av regionens aktører, deriblant Nordic Edge Expo, Lyse, Stavanger kommune, IRIS, SESAM og NSCC. Stavangerregionens Europakontor var tilrettelegger for, og deltok i, programmet

lyses-smartleilighet

23. februar fikk det danske  besøket en demonstrasjon av Lyses smarthusleilighet av senior forretningsutvikler Gunnar Crawford. Foto: Terje Gravdal

Seminarprogrammet og presentasjoner er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

program-helsemote-22-feb

SydDanmark_AllanNO

SydDanmark_SrE_Muligheter

EIPAHA_Stavangerregionen

Helse EIPAHA_UiS

EU_helseregion_SESAM

Aktiv og sunn aldring 22.02.17

Fellespresentasjon Helsehuset

Share