30 October 2017

Time kommune holdt innlegg på digitaliseringsseminar

Time kommune

Digitaliseringsseminaret ble avholdt hos Niedersachsens Europakontor. Foto: Lars Koening/Niedersachsens Europakontor

11.oktober ble seminaret «Advanced Co-operation in Digitalisation in Europe’s regions» arrangert i Brussel. Her ble digitale løsninger fra syv forskjellige europeiske regioner presentert, en av dem fra Time kommune.

Kommunikasjonssansvarlig i Time kommune, Elin Wetås de Jara, fortalte om arbeidet med smart regionssenter på Bryne og om appen «About Time» som er utviklet i samarbeid med innbyggere og bedrifter i kommunen og gir kalenderinformasjon til ansatte rett på mobil.

Elin Wetås.jpg

Kommunikasjonssansvarlig i Time kommune, Elin Wetås de Jara, holder innlegg på seminaret. Foto: Heidi Jakobsen/Stavangerregionens Europakontor

Seminaret ble arrangert i forbindelse med den årlige European Week of Regions and Cities, uken der også representanter fra Rogaland fylkeskommune og Nordic Edge deltok på blant annet medlemsseminar tidligere i uken.

Niedersachsens Europakontor var vertskap for arrangementet i samarbeid med Europakontorene til Stavangerregionen, Sørlandet, Nord-Danmark, Nedre Schlesien, Nord-Nederland og Sør-England.

Share