20 April 2016

Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor

frontpage-starfishSammen med ni europeiske partnere deltar Time kommune i en prosjektsøknad under Interreg Nordsjøprogrammet. Prosjektet har fått navnet Use-IT, og handler om å modernisere og digitalisere offentlige tjenester på en kostnadseffektiv måte, gjennom å ta i bruk nye, innovative IKT-løsninger.  Prosjektetkonsortiet ledes av Karlstad kommune.

Time er blant IKT-pilotene i prosjektet, og vil utvikle og teste ut nye digitale tjenester som blant annet kan anvendes innen barnehagetjenester, avfallshåndtering, alkoholbevilgning, tilgang til svømmehaller og tjenesteleveranser for eldre. I 2018 forventes det at 80% av kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen vil være digital. Time ønsker derfor å involvere innbyggerne og næringsliv for å kartlegge behov, ønsker og forventninger, for å kunne oppdatere eksisterende applikasjoner og teste ut nye løsninger.

Gjennom Use-IT-prosjektet vil Time kommune utveksle erfaringer og ideer med prosjektpartnerne, bygge gode nettverksrelasjoner og dra nytte av internasjonal kompetanse.

Use-IT-søknaden behandles nå av sekretariatet i Interreg Nordsjøprogrammet. Vi krysser fingrene!

 

Share