13 October 2021

Tina Bru på Brusselbesøk – den 5. energikonferansen mellom Norge og EU

EU-kommissær for energi Kadri Simson og olje- og energiminister Tina Bru utenfor kommisjonsbygget i Brussel (Foto: Gunnar Lier)

Tina Bru, avtroppende olje og energiminister, besøkte Brussel for møter med EUs energikommisær Kadri Simson og den belgiske energiministeren Tinne van der Straeten.

30. september deltok Tina Bru på seminaret “Carbon capture and storage in hard-to-abate-sectors: The Norway-EU industrial partnership” i regi av OED og Centre for European Policy Studies (CEPS). Her ble det spesielt referert til nylige prosjekter støttet av den norske regjeringen, som fullskala CCS-prosjektet Langskip.

Tine Bru holdt også et innlegg under den femte energikonferansen mellom Norge og EU, hvor hun snakket om viktigheten av norsk naturgass for Europa, og Norges CCS- og hydrogrensatsning. Se opptak av konferansen her.

Møte på Norges hus

Etter energikonferansen ble norske aktører med interesser innen energi invitert til Norges hus. Her ble vi invitert til å holde innlegg. Runa Monstad fortalte om Stavangerregionens Europakontor og våre medlemmers prioriteringer for EU samarbeidet.

Takk for invitasjonen og et spennende møte!

Share