20 November 2019

To klynger fra Stavangerregionen har fått oppgradert status til Arena Pro

49032398283_6c80b83785_c.jpg

Foto: TOM HANSEN/Innovasjon Norge

8. november fikk Stavangerbaserte Norwegian Smart Care Cluster og Norwegian Tunnel Safety Cluster oppgradert klyngestatus fra Arena til Arena Pro. 

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og drives daglig av Innovasjon Norge sammen med Norges Forskningsråd og Siva. Totalt eksisterer det 36 klynger i Norwegian Innovation Cluster som har et samlet budsjett på 189 mill. kr.

Norwegian Smart Care Cluster har hatt status som Arena-klynge i fem år allerede. Klyngen ønsker å videreutvikle helseindustrien i Norge ved å ta i bruk bærekraftige løsninger som øker livskvaliteten til innbyggerne og som kan bidra til mer kostnadseffektive helsetjenester. Klyngen består av 123 bedrifter og 19 offentlige aktører. De fleste medlemmene er fra Stavangerregionen men inkluderer også medlemmer fra hele Norge og Danmark.

Norwegian Tunnel Safety Cluster har hatt arenaklynge status i tre år. Klyngen ble først utviklet for å bedre og samle kompetanse i tunnellsektoren samt å jobbe for økt sikkerhet i petroleumsvirksomheten i Stavangerregionen. Fokus er nå på utviklingen av infrastruktur innenfor bærekraftig transport. Klyngen har vokst de siste årene og har for øyeblikket 109 medlemmer.

Les mer om klyngeprogrammet på Innovasjon Norge sine nettsider her.

Share