25 April 2018

Brexit og EUs tollunion

34510912996_b7cfec40f3_o

Art by Banksy

Brexitforhandlingene snegler seg  fremover men et særlig vanskelig spørsmål gjenstår: skal Storbritannia fortsatt ta del i EUs tollunion etter Brexit?

Dersom Storbritannia velger å fortsatt være en del av EUs tollunion etter utmeldelsen vil det sikre null toll for handel med EU-land og den «harde grensen» mellom Irland og Nord-Irland vil unngås.  Det britiske næringslivet, Labour-partiet, den irske regjeringen og EU er alle enige om at dette er den beste løsningen, samtidig som fortsatt medlemskap i tollunionen er en stor kamel å svelge for det konservative partiet og Brexit-tilhengerne, fordi man da er bundet opp til EUs tollregime når man forhandler handelsavtaler med tredjeland.

Hva er problemet?
Fortsatt medlemskap i tollunionen vil altså begrense Storbritannias frihet i handelsavtaleforhandlinger. Britiske myndigheter kan i teorien avvikle EUs eksterne tariff men utenlandske importører vil alltid kunne falle tilbake på EUs inngangsporter for å få tilgang på markedet. Storbritannias forhandlinger om tredjepartshandelsavtaler vil da kreve et nært samarbeid med EU for å kunne gjennomføres.

Overgangsperioden
Når Storbritannia offisielt forlater EU-samarbeidet den 29. mars 2019 går de inn i en toårig overgangsperiode hvor de fremdeles omfattes av EUs regelverk og kan delta i det indre marked og tollunionen – men de får ikke lenger delta i noen beslutningsprosesser. I all hovedsak betyr dette at “alt” fortsetter som før, ut 2020.

For Norges del åpner overgangsordningen for muligheten til å starte forhandlinger med Storbritannia om en handelsavtale, og vilkårene i overgangsavtalen vil påvirke Norge gjennom EØS-avtalen. Dette gir bedrifter i Norge med sterke eksportforbindelser til Storbritannia litt ekstra tid å forberede seg siden Storbritannia vil være del av det indre marked og tollunionen frem til utgangen av 2020.

EUs neste toppmøte med Brexit på agendaen finner sted i Brussel  28.-29. juni. Partene skal etter planen bli enige om rammeverket for den fremtidige avtalen innen oktober 2018, og den endelige avtalen må være klar innen overgangsperioden slutter i 2020.

Europakontoret har tidligere skrevet en rekke saker om Brexit, de kan du finne her og her.

Tollunionen

EUs tollunion består av EUs medlemsland i tillegg til Tyrkia, Andorra, Monaco og San Marino. Disse landene handler med hverandre uten toll, skatter og avgfter, og har samme tollnivå på import fra land utenfor tollunionen. Medlemmer av tollunionen kan ikke fritt forhandle egne handelsavtaler utenfor EU. Les mer her

Share