12 June 2019

Tolv junioreksperter fra EUs DG energy på studiebesøk i Stavanger

IMG_16595.-7. juni besøkte tolv junioreksperter fra EU kommisjonens generaldirektorat for energi Stavanger for å lære mer om regionens energiprofil. Sentrale tema for årets besøk inkluderte smartby, vannkraft og teknologioverføring fra olje og gass til fornybar.

Første dag av besøket startet på rådhuset i Stavanger hvor deltakerne fikk en innføring i norsk energipolitikk og samarbeidet med EU, samt en oversikt over energiregionen Rogaland. I tillegg fikk de høre en rekke innlegg fra Stavanger kommune om blant annet den nye klima og miljøplanen, smartbysatsningen og Triangulum-prosjektet.

Etter besøket hos Stavanger kommune gikk turen inn i Lysefjorden for å besøke Lyses nye og moderne vannkraftverk i Lysebotn. Her fikk deltakerne høre om Lysekonsernets generelle profil, vannkraftproduksjonen i regionen i tillegg til en guidet tur inne i kraftverket.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Andre dag av besøket fant sted på oljemuseet i Stavanger og inkluderte innlegg fra  Equinor, Norwegian Energy Solutions, og norsk olje og gass. Temaet for formiddagssesjonen var overgangen fra fossilt til fornybar og teknologioverføringen dette innebærer. Etter lunsj besøkte gruppen også Stavangerregionen havn og Sola lufthavn hvor de blant annet fikk høre om det ENOVA-støttede prosjektet Elnett21.

Det var en engasjert gruppe som besøkte regionen, og det ble tid til gode diskusjoner mellom juniorekspertene fra EU og regionens energiaktører.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Programmet for årets studiebesøk finner du her, og hvis du ønsker å lese om tidligere besøk kan du gjøre det her og her. Les også omtale om besøket på Norwegian Energy Solutions nettsider.

Bakgrunn
Stavangerregionens Europakontor inviterer årlig EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et todagers studiebesøk til Stavangerregionen, i samarbeid med kontorets partnere. Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå, som er nyttig for regionens aktører.

Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider tett med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.  Å bringe juniorekspertene til Stavangerregionen bidrar blant annet til å styrke forholdet mellom EU og energiaktørene hjemme, samtidig som det belyser regionens arbeid i møte med fremtidens klima- og energiutfordringer. Stavangerregionen har et klart ønske om å stå frem som en ledende europeisk energiregion, og mange ser stor verdi i delegasjonsbesøkene.

Share