24 June 2015

Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015

Tord Lien

Tord Lien innledet på Europakommisjonens åpningsseminar under EU Sustainable Energy Week 2015. Foto: Jeff Gilbert

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Brussel 16. juni, i forbindelse med åpningen av EU Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW), som gikk av stabelen 16.-18. juni. Sammen med Europakommisjonens kommissær med ansvar for energipolitikk, Miguel Arias Cañete, og sjefsøkonomen Fatih Birol fra International Energy Agency (IEA) holdt Lien innlegg under EUSEWs åpningsseminar. Birol la også frem IEAs spesialrapport om energi og klimaendringer.

Under seminarets åpningsdebatt fremhevet EU-parlamentariker Claude Turmes (De Grønne/Fri Allianse) viktigheten av en helhetlig europeisk klima- og energistrategi, som inkluderer varme og kjøling, smarte bygninger, LNG, energimerking og gassforsyningssikkerhet. Energieffektivisering bør ha hovedprioritet, ifølge Turmes, som karakteriserte EUs effektiviseringsmål på 27% i 2030 som uambisiøst. Han fikk støtte av Monica Fressoni fra European Alliance to Save Energy, som kritiserte EUs medlemsland for å være de største hindrene for en ambisiøs klimapolitikk. Sylvia Meurer fra Europas forbrukerorganisasjon (BEUC) vektla at fornybar energi bør knyttes opp mot EUs arbeid med den sirkulære økonomien.

Cañete refererte til IEAs spesialrapport som viser at det er fullt mulig å oppnå både økonomisk vekst og utslippsreduksjoner. Han trakk frem rapportens budskap om en helhetlig tilnærming til energi- og klimapolitikken, og viktige løsningselementer: kvotehandelssystemet (ETS), mer energieffektivisering samt fornybar energi og innovasjon. Cañete fremhevet at 27% energieffektivisering i 2030 bør være et minstemål.

Tord Lien understrekte Norges forpliktelse til utslippskutt på 40% innen 2030, og fremhevet viktigheten av en global avtale under klimatoppmøtet i Paris i desember. Lien karakteriserte ETS som Europas viktigste klimaverktøy, og vektla at den mest effektive måten å redusere utslipp på er å erstatte kull med naturgass. ETS vil også stimulere til mer forskning og investeringer i fornybar energi og energieffektivisering. Lien understrekte Norges nære energipartnerskap med EU, og at Norge er en stabil og langsiktig energileverandør, også av kraft. Han viste til byggingen av nye kraftkabler til Storbritannia og Tyskland, og at norsk vannkraft kan supplere europeisk sol- og vindkraft.

Fatih Birol la frem IEAs spesialrapport om energi- og klimaendringer. Han karakteriserte klimaavtalen mellom USA og Kina som historisk, og registrerte positive signaler fra mange andre land, og fra energiindustrien. Rapporten trekker frem fire søyler som er nødvendige for at man skal kunne lykkes etter Paris: rammebetingelser som muliggjør at verdens energiforbruk når sitt høydepunkt rundt 2020, femårige gjennomganger av nasjonale klimamål, et langsiktig globalt utslippsmål og at man kartlegger mål og resultater i energisektoren. Birol slo fast at kostnadene med å begrense utslipp av klimagasser øker for hvert år, og at det derfor er viktig å handle raskt.

Seminaret markerte åpningen av EUSEW 2015, som ble gjennomført med stor suksess. Rundt 2700 deltakere tok turen til Brussel, og det ble arrangert over 670 energirelaterte seminarer i Europa som helhet i løpet av uken.

Regjeringens omtale av åpningsseminaret finner du her, og du kan lese Liens innlegg her. Se også artikkel i Dagens Næringsliv. IEA-rapporten er tilgjengelig på denne siden.

Share