30 September 2014

Tord Lien og energikommissær Oettinger på energikonferanse i Brussel

Oettinger_Lien25. september var det duket for den årlige energidialogen mellom Norge og EU i Brussel. og i den forbindelse ble konferansen «A reinforced energy partnership between Norway and the EU», arrangert. Hovedinnleggsholderne var Europakommisjonens energikommissær Günter Oettinger og Norges olje- og energiminister Tord Lien, med tre påfølgende tematisk inndelte panel bestående av et bredt utvalg av representanter.  Energieksperter fra Greater Stavanger og Stavangerregionens Europakontor var blant deltakerne i konferansen.

I sine innlegg vektla både Oettinger og Lien at Norge er en viktig partner som energileverandør og har en sentral rolle med henblikk på EUs forsyningssikkerhet. Oettinger fremhevet at EU og Norge har flere felles interesser og mål innen klimapolitikk, og at gass spiller en naturlig og viktig rolle som den reneste fossile energikilden. Norsk gass har derfor sin naturlige plass i energimiksen på veien mot et lavutslippssamfunn, sa han. Lien påpekte også at det å skifte ut kull med gass er den mest kostnadseffektive måten å få redusert karbonutslippene på, og forsikret dessuten Oettinger om at Norge støtter EUs intensjon om økt energisikkerhet. Han fremhevet at Norge ønsker å være en langsiktig energileverandør, og understreket viktigheten av forutsigbarhet og sikkerhet for investorer.

Resten av programmet besto av tre separate paneldiskusjoner:

  • Gassens rolle i den europeiske energimiksen. Her deltok Eldar Sætre fra Statoil, Didier Sitre fra GDF SUEZ, Ulrich Streibl fra OMV og Felix Höffler fra universitetet i Köln.
  • Norges bidrag for å styrke EUs forsyningssikkerhet innen kraftmarkedet. Deltakerne her inkluderte Auke Lont fra Statnett, Asbjørn Grundt fra Statkraft, Sabine Augustin fra E.ON og Christian Egenhofer fra tenketanken Centre for European Studies.
  • Integreringen av fornybar energi i energisystemene. Her deltok Oluf Ulseth fra Energi Norge, Jørgen Bjørndalen fra EC Group AS, Stephane Rapoport fra Tractebel Engineering og Konstantin Staschus fra ENTSO-E.

Les EU-delegasjonens omtale av arrangementet her. Åpningstalen til Oettinger og Lien samt presentasjoner fra paneldiskusjonene er tilgjengelig fra Olje- og energidepartementets sider, hvor det også vil bli lastet opp en video fra konferansen i nær fremtid. Her kan du også se pressekonferansen som Oettinger og Lien senere på dagen.

Share