31 October 2019

Torgeir Sørensen fra Stavanger kommune mottar internasjonal pris fra World Urban Parks

torgeir-esig-sorensen.jpg

Bilde: Stavanger Kommune

Torgeir Sørensen, park- og veisjef i Stavanger kommune, har blitt tildelt “World Urban Parks Distinguished Individual Award 2019”, som er World Urban Parks høyeste utmerkelseWorld Urban Parks er en internasjonal park- og byanleggs organisasjon som jobber for å promotere og støtte opp om effektiv styring av parkområder.

Torgeir mottar prisen for sitt arbeid i organisasjonen og for å ha bidratt i utviklingen av urbane parker lokalt, nasjonalt og  internasjonalt. Da World Urban Parks ble etablert i 2015 hadde Sørensen en sentral lederolle, og det er denne innsatsen som ligger til grunn for utmerkelsen.

Den internasjonale prisen blir gitt til en organisasjon eller person for å anerkjenne deres innsats i utviklingen av urbane parker, åpne områder og rekreasjons sektorer. 

Les mer om prisen her.

Share