21 March 2018

Trådløst internett-initativ fra EU åpnet for registrering

WiFi4EU

20. mars åpnet portalen for EUs finansieringsstøtte til trådløst internett: WIFI4EU. Norske kommuner kan søke om midler. 

Målet til EU er å bygge ut bedre internett-infrastruktur i hele Europa ved biblioteker, parker, museer og andre offentlige møteplasser. For å realisere dette er det satt av 120 millioner euro til WIFI4EU.

Pengene skal gå til installasjon og vedlikehold av gratis trådløst internett, der norske offentlige myndigheter kan søke på lik linje med andre europeiske aktører.

Utlysningen åpnes for søknader den 15. mai kl. 13.00, og da er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder for tildeling av midler. Kommuner og internettleverandører kan imidlertid registrere seg i portalen allerede nå, for å være forberedt til utlysningen åpnes. Les mer og besøk portalen her.

Digitalt indre marked

WIFI4EU er en del av Europakommisjonens plan for et felles europeisk digitalt indre marked. Målet er å skape en mer konkurransedyktig digital økonomi hvor er Europa leder an med innovasjon.

Tidligere har Europakommisjonen fjernet roamingavgifter i EU og styrket personvernet på nett.

Les mer om EUs digitale indre marked her.

Se pressemeldingen om initativet her og video som beskriver prosjektet her.

Share