1 September 2023

Tre nye rogalendinger på kontoret


Vi ønsker tre nyansatte velkommen til kontoret denne måneden!

Tara Olivia Bjørheim starter hos oss som ny administrativ koordinator!

Tara kommer inn i stillingen som administrativ koordinator med erfaring som tidligere konsulent med bred erfaring fra administrativt arbeid i Skatteetaten. Hun har også erfaring med lengre utenlandsopphold, og er språkmektig med gode kunnskaper i blant annet spansk.

«Stavanger er hjembyen min og jeg er stolt av å jobbe for Europakontoret vårt. Jeg er utrolig glad for å ha blitt en del av dette teamet og ser frem til den spennende tiden fremover!»

Håkon Langeland er vår nye trainee!

Håkon har nylig fullført en bachelorgrad i Liberal Arts & Sciences ved Universitetet i Leiden i Nederland. Tidligere har han arbeidserfaring, blant annet som journalist i Haugesunds Avis, hvor han har skrevet om næringsliv, politikk og kultur. Han er sterk på research og språk og vil tilføye en ungdommelig driv til kontoret.

«Jeg er svært takknemlig for muligheten til å tilbringe ti lærerike måneder hos Stavangerregionens Europakontor i Brussel, og få kombinere en sterk interesse for Europapolitikk med et brennende engasjement for regionen.   Noe av det jeg ser mest frem til er å komme tett på utformingen av EU-politikk, samtidig som jeg får muligheten til å bli bedre kjent med SRE’s partnere i regionen. Jeg ser også frem til å lære mer om og hvordan det som rører seg i Brussel påvirker aktører innen offentlig sektor, næringsliv og akademia i Stavangerregionen. Jeg håper å bli et positivt tilskudd til kontoret og gleder meg til å bli kjent med de andre ansatte.»

Ola Reinseth starter hos oss som ny EU-koordinator!

Ola holder en mastergrad i Supply-Chain management fra Antwerp Management School i Antwerpen. Tidligere har han hatt et lengre praktikantopphold ved Tankesmien Agenda i Oslo, hvor han jobbet mye med Europapolitikk. Han har også en bred akademisk bakgrunn hvor han har en bachelorgrad i Europastudier fra Haag i Nederland i parallell med et årstudium i Bedriftsøkonomi fra Høyskolen i Innlandet. Ola har god kunnskap om EU-systemet og et brennende engasjement for å benytte seg av mulighetsrommet som EU tilbyr.

«Som en del av det Europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen er også vi i Norge avhengig av å forstå og bli forstått i møte med EU. Dagens EU tilbyr et stort mulighetsrom for støtte og finansiering, og Stavangerregionen er en region fullt av initiativ og skapervilje.  Det er en spennende region i konstant utvikling og med deltakelse i flere viktige sektorer sett fra en europeisk kontekst. Slik jeg ser det er dette en perfekt match og det å kunne være med å representere Stavangerregionen i Europa er noe jeg virkelig ser fram til.»

ShareAuthor

Ola Reinseth