26 January 2017

Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

interreg_europeI mars åpner tredje utlysningsrunde i Interreg Europa-programmet . Interreg Europa har en budsjettramme på 359 millioner euro for perioden 2014-2020, og støtter internasjonale samarbeidsprosjekter mellom offentlige aktører, kunnskapsinstitusjoner samt private ideelle organisasjoner i EUs 28 medlemsland, Norge og Sveits. Programmet finansieres gjennom EUs regionalfond og nasjonale bevilgninger fra Norge og Sveits, og har fire prioriteringsområder:

  • Styrke forskning, teknologisk utvikling og innovasjon
  • Forbedre konkurransekraften til europeiske SMB-er
  • Støtte overgangen til en lavutslippsøkonomi i alle sektorer
  • Beskytte miljøet og fremme ressurseffektivisering

Hvert Interreg Europa-prosjekt krever minimum tre prosjektpartnere fra tre forskjellige land, hvorav minst to må være EU-land. Gjennomsnittlig finansiering per prosjekt, avhengig av antall partnere, er 1-2 millioner euro. Norske aktører kan oppnå inntil 50% prosjektfinansiering.

Tredje Interreg Europa-utlysningsrunde åpner 1. mars, med søknadsfrist 30. juni.

Les mer om utlysningsrunden samt hvordan lykkes med en prosjektsøknad hos Interreg.no. For mer informasjon om Interreg Europa, se programmets hjemmeside.

Share