30 April 2015

Tysk kommune søker partnere til utvekslingssamarbeid

Foto: Gütersloh Marketing.

Foto: Gütersloh Marketing.

Den tyske kommunen Gütersloh er på jakt etter nye partnerskoler til nettverket «European Traineeship-Exchange», som i fjor ble tildelt prisen «Best European Youth Project 2014». Nettverket består av totalt 13 skoler fra syv land, og er rettet mot ungdomsskoler og videregående skoler med elever i alderen 14-18 år.

Prosjektet legger opp til tre ukers utvekslingsopphold mellom partnerskolene som deltar i nettverket. Utsendte elever vil bli utplassert i praksisplasser i lokale bedrifter, og får på den måten verdifull arbeidserfaring. Det legges opp til at hver nettverkspartner tilbyr minst fem praksisplasser, og at antallet utvides etter hvert. Nettverket er et verdifullt tilbud både for kommuner med høy ungdomsledighet, og kommuner med mangel på arbeidskraft. Elevene får dessuten muligheten til å møte og bli kjent med elever fra andre europeiske land, og får et innblikk i arbeidslivet andre steder i Europa. Prosjektet fungerer også som brobygger mellom ulike europeiske byer, og stimulerer til arbeidsmobilitet over grensene.

Deltakelse i prosjektnettverket er gratis. Reisekostnader for elevene dekkes av den enkelte prosjektdeltaker. Elevene innlosjeres hos vertsfamilier i vertslandene, og det er derfor ingen bokostnader forbundet med oppholdet. Nettverket mottar ikke EU-støtte, og retter seg ikke mot konkrete programutlysninger. Det arbeides imidlertid med å identifisere potensielle finansieringsordninger.

Se artikkelvedlegg for mer informasjon om prosjektet. Interesserte aktører kan ta kontakt med prosjektleder Jörg Möllenbrock. Vi setter stor pris på om dere kan holde oss orientert ved eventuell interesse/kontakt med Gütersloh.

Share