20 February 2015

Tyskland åpner for utvinning av skifergass

fracking-rigTyske myndigheter har lagt frem et lovforslag som åpner for produksjon av skifergass i landet. Forslaget innebærer at selskaper kan utvinne skifergass i Tyskland dersom de oppfyller visse krav og betingelser knyttet til miljø- og drikkevannsikkerhet, og det spesifiseres at slik skifergassproduksjon kun kan foregå i avsidesliggende områder. Ifølge det tyske miljø- og økonomidepartementet stilles det krav om prøveboring for å innhente nødvendig kunnskap, og utvinning av skifergass kan derfor tidligst starte opp i 2019.

I fjor sommer var signalene fra departementet at man vil forby skifergassproduksjon frem til 2021, med unntak av prøveboring for vitenskapelige formål. Flere tyske miljøvernorganisasjoner er skeptiske til det nye lovforslaget, og er bekymret over konsekvensene boringen vil ha for drikkevannskilder og miljøet. Den tyske kommuneorganisasjonen VKU, som er ansvarlig for 80% av drikkevannreservoarene i landet, er i utgangspunktet positiv til at det åpnes for skifergassutvinning, men krever at det ikke tillates boring under noen omstendigheter i nærheten av drikkevann.

Les mer om saken hos Euractiv.

Share