30 September 2014

Tyskland innfører fordeler for hybrid- og elbiler

Elbil_DeutschlandDen tyske regjeringen har vedtatt  ny lovgivning som gir eiere av hybrid- og elbiler en rekke fordeler. Flere av forslagene har klare likhetstrekk med eksisterende ordninger i Norge. Man håper med dette å stimulere til økt interesse for elektromobilitet og økt salg av kjøretøy som hører hjemme i denne kategorien. Fordelene tyske elbileiere kan vente seg, inkluderer blant annet gratis parkering, ladestasjoner i utvalgte kommuner, muligheten til å benytte kollektivfeltet i trafikken, i tillegg til en spesifikk gjennomfarttillatelse i områder som er følsomme for støy og forurensning.

Mens den tyske automobilindustriforeningen (VDA) hilser lovgivningen velkommen og ser frem til økt etterspørsel etter elbiler, møter forslaget skepsis i det tyske Miljøpartiet. Partiet mener at lovforslaget er mangelfullt,  og at man heller bør satse på elektrifisering av tungtransport. Miljøvernorganisasjonen NABO er også kritisk, og frykter at forslaget vil kunne fortrenge syklistene fra kollektivfeltet.

Les mer om saken hos Euractiv.

Share