3 July 2020

Tyskland tar over formannskapet i Rådet

Tyskland tok nylig over formannskapet i Rådet for den Europeiske Union, og det er store forventninger knyttet til den kommende formannskapsperioden. Langtidsbudsjett og gjenreisningspakke, Brexit og European Green Deal samt ny migrasjons- og asylpakt er hovedfokusområdene det neste halvåret.


Formannskapets tre faser
Den 1. juli overtok Tyskland formannskapet i Rådet for den Europeiske Union for ellevte gang. Tyskland er første land ut i en ny formannskapstrio som vil lede Rådet de neste 18-månedene. Tyskland vil bli etterfulgt av Portugal og Slovenia. Mottoet er “Together for Europe’s recovery”, og formannskapsperioden kan trolig bli EUs vanskeligste hittil. Den kommende perioden vil bli delt inn i tre faser, der hver fase har et eller flere fokusområder:

  • I juli og august er det langtidsbudsjett og gjenreisningpakken som vil være i fokus, der målet er å få plass en avtale i Rådet før EU-institusjonene tar sommerferie.
  • I september og oktober er det Brexit som prioriteres, der drømmescenarioet er å kunne behandle en ferdig forhandlet avtale mellom EU-UK under EU-toppmøtet den 15. oktober
  • I november og desember er det European Green Deal og ny migrasjons- og asylpakt som er i fokus, der Tyskland trolig vil fokusere på hvilken rolle hydrogen vil ha som en bærekraftig energibærer i Europa

Tysklad ble nødt til å endre sine opprinnelige tre hovedprioriteringer som følge av blant annet koronakrisen. De opprinnelige prioriteringene vil også ha en viktig rolle i formannskapsperioden, men vil trolig få mindre fokus enn det som var utgangspunktet:

  • Klimaendringer, Green Deal og en bærekraftig økonomi
  • Digitalisering av samfunn og økonomi, kunstig intelligens og personvern
  • Et Europa som tar et større globalt ansvar

Hydrogen og offshore havvind i fokus
Den 10. juni la Tyskland frem sin hydrogenstrategi. I strategien kommer det blant annet frem at landet vil etablere et hjemmemarked for grønn hydrogen, der blå hydrogen fra naturgass kun vil spille en rolle i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. EU på sin side skal lansere sin hydrogenstrategi den 8. juli.

Bakgrunn
EUs lovgivende makt består av Europaparlamentet og Rådet for den Europeiske Union, som består av ministere fra EUs medlemsland. Rådet er blant annet ansvarlig for å lede rådsmøtene.

  • Les mer om Tysklands formannskap på deres nettsider,
  • Se mer informasjon på Stortingets sider her.

Share