1 December 2017

UiS/IRIS/Validé deltok på ERRIN prosjektverksted

20.-24. november arrangerte ERRIN sin prosjektuke, der medlemmer fra hele Europa var samlet for å diskutere forsknings- og innovasjonsprosjekter. To representanter fra UiS deltok også.

Prosjektuken ble avholdt i forbindelse med nytt arbeidsprogram fra EU om Horisont 2020 mellom 2018-2020. Over 7 millioner Euro skal deles ut til de beste innovasjonsprosjektene innenfor områder som helseløsninger, reduksjon i klimautslipp, digitalisering og smartbyløsninger.

Gallery slideGallery slide

Seniorrådgiver ved UiS, Kyrre Aas og forsker ved IRIS/UiS/Validé, Paul Vigmostad deltok på noen av prosjektidé-verkstedene for å se knytte partnerskap med andre forskningsmiljøer i Europa.

Over 50 prosjekter ble presentert fra hele Europa i løpet av de fire dagene. Se hele programmet her.

Share