23 May 2018

UiS får støtte til smartbyprosjekt

 

uis-logo-1440x564_c

Universitetet i Stavanger skal koordinere forskningsprosjektet “Smart Community Neighborhood” som har til hensikt å utvikle og teste nye IKT-løsninger. Ved hjelp av teknologier som blockchain og maskinbasert læring er hensikten er å utvikle løsninger for private hjem og nabolag som kan lage, dele og selge energi til hverandre.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom ENERGIX-programmet og skal utvikle bedre, lokale energisystemer. Til sammen har prosjektet fått 25 millioner kroner fordelt på seks partnere inkludert UiS, NORCE og Lyse. “Smart Community Neighbourhoods” vil kunne redusere klimautslippene og effektivisere energiforbruket.

En av teknologien man ønsker å ta i bruk er blockchain for å desentralisere energinettverk i lokalsamfunn og oppmuntre til kjøp og salg av strøm. En annen teknologi er maskinbasert læring skal kunne brukes til å lage bedre prognoser over energimarkedet og dermed sikre mer effektiv strømproduksjon.

Med dette prosjektet får UiS finansiert fire doktorgradstipendiater og NORCE får over en million til forskning på området.

les mer om prosjektet her.

Share