20 November 2019

UiS deltok på lansering av det Erasmus+ finansierte ECIU University i Barcelona

ECIU University lansering Barcelona UiS

UiS deltar på åpningen av ECIU University i Barcelona. Foto: Leiv Gunnar Lie/UiS

UiS er ett av elleve universiteter som deltar i det nylanserte og Erasmus+ finansierte ECIU University, et såkalt “Europeisk universitet” der studenter og forskere på tvers av Europa samarbeider med byer og bedrifter for å løse samfunnsutfordringer. 

Universitetslansering i Barcelona
Prosjektpartnerne i ECIU University møttes den 7. november i Barcelona for å markere starten på deres innovative universitets modell. Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen, ambassadør for ECIU University Bjarte Hoem og studentpraktikant Magne Bartlett deltok på vegne av UiS

ECIU University
Det europeiske konsortiet av innovative universiteter (ECIU) søkte på “European Universities Initiative” utlysningen 28. februar og fikk sammen med sytten andre konsortier tittel som “European University” av Europakommisjonen den 27. juni i år. ECIU University består av elleve universiteter, assosierte partnere og industriaktører, der blant annet Lyse deltar som industriaktør fra Stavangerregionen. Finansieringen er på omtrent femti millioner kroner i løpet av en treårs periode.

Erasmus+ European Universities Initiative
Under Erasmus+ programmet for 2019 kom den første “European Universities Initiative” utlysningen. Formålet med utlysningen var å styrke strategiske partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner på tvers av EU gjennom å opprette europeiske universiteter. Dette er ikke er fysiske universiteter men internasjonale nettverk bestående av transnasjonale allianser  som søker å bli fremtidens universitetsmodeller. Målet er å gjøre det mulig for studenter å ta fag på andre europeiske universiteter og at dette blir en integrert del av deres utdanningsløp. 

ECIU
ECIU er et nettverk bestående av universiteter med lignende studieprogram og som har en sterk regional tilknytning. Dette er relativt unge universiteter med faglig tyngde innenfor ingeniør- og samfunnsfag og som ønsker å utvikle innovative undervisnings- og læringsformer. Les mer om nettverket her.

ECIU_Barcelona_081119__00A0083.jpg

Astrid Birgitte Eggen signerer samarbeidskontrakten for ECIU University på vegne av UiS. Foto: Leiv Gunnar Lie/UiS

Du kan lese mer om utdanningsinnholdet til ECIU University på UiS sine nettsider her og ECIU sine nettsider her. Se tidligere nyhetssaker her og her

Share