24 January 2020

UiS lanserer forskningsnettverk for smarte byer

SmartCityNetwork_launch_0136.jpg (rw_largeArt_1201)

Leder av UiS forskningsnettverk for smartby, Anders Riel Muller. Foto: UiS

UiS nyetablerte forskningsnettverk for smartby ble lansert 17. januar i form av et  arbeidsseminar sammen med aktører fra næringsliv, offentlig sektor og universitetet. Målet for forskningssamarbeidet er utforming av bærekraftige og levelige byer. 

Seminaret ble arrangert av Anders Riel Müller, leder for forskningsnettverket for smartby ved UiS. Gjennom dagen ble ulike problemstillinger i Stavangerregionen diskutert innen tema som utdanning og kunnskap, klima og bærekraft og urban planlegging og mobilitet.

Les mer om forskningsnettverket her.

Share