13 September 2019

UiS med på å utforme fremtidens europeiske universiteter

European Universities ECIU.jpg (rw_largeArt_1201)

Foto: Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har fått EU-midler og skal være med å fornye høyere utdanning i Europa. Prosjektet ledes av det europeiske konsortiet for innovative universiteter (ECIU), hvor UiS er medlem. Prosjektet strekker seg over en 3-års periode og UiS skal sammen med 13 andre europeiske universiteter jobbe med en helt ny studiemodell.

I den nye modellen ønsker man å gå fra gradsbasert til utfordringsbasert utdanning, hvor ECIU-universitetene vil være åpent for studenter, forskere, samfunn og industri på tvers av landegrensene. Universitetene skal arbeide sammen om de store samfunnsutfordringene gjennom spesifikke prosjekter.

Les mer om prosjektet her og her.

Share