19 February 2020

UiS smartbynettverk inviterer til forelesning med professor fra LSE

0040

Foto: Den Europeiske Investeringsbanken

UiS nettverk for smartby arrangerer forelesning med professor Andrés Rodríguez-Pose fra London School of Economics om hvordan økt misnøye blant Europas utsatte regioner med en stagnerende økonomi har en direkte virkning og konsekvens på EUs politikkutvikling.  

Nettverk for smartbyforskning og Senter for Innovasjonsforskning på UiS inviterer til åpen forelesning mandag den 9. mars kl. 14.00-15.30. Forelesningen finner sted i Elise Ottesen Jensen’s hus, rom EOJ 101.

Forelesningen “The revenge of the places that don’t matter” tar for seg hvordan tettere økonomisk samarbeid både er en driver for økonomisk vekst, men også fører til økt økonomisk ulikhet blant Europas byer og regioner. Disse forskjellene har gitt grobunn for de forskjellige demonstrasjonene som har funnet sted i Europa de siste årene, bl.a. “Gule vester-bevegelsen” i Frankrike. Andrés forklarer hvordan denne økonomiske og sosiale frustrasjonen blant Europas borgere i større og større grad påvirker politisk atferd i EU, ettersom regioner med en langtids stagnerende økonomi bruker stemmeseddelen for å uttrykke sin misnøye.

Om foredragsholderen
Andrés Rodríguez-Pose er professor i økonomisk geografi ved London School of Economics og professor ved senter for innovasjonsforskning ved UiS Business School. Han er fast rådgiver til flere direktorater i Europakommisjonen, den Europeiske Investeringsbanken, Verdensbanken og OECD mfl.

Se mer informasjon om forelesningen her og her.

Share