14 September 2016

UiS og Greater Stavanger med i H2020-prosjekt om innovasjonsforskning

Professor Rune Fitjar ved Handelshøgskolen ved UiS er prosjektkoordinator i RUNIN-prosjektet. Foto: Asbjørn Jensen, UiS.

Professor Rune Fitjar ved Handelshøgskolen ved UiS er prosjektkoordinator i RUNIN-prosjektet. Foto: Asbjørn Jensen, UiS.

Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger har sammen med partnere fra syv europeiske land fått tilslag på et Horisont 2020-prosjekt om innovasjonsforskning. Prosjektet har fått navnet RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development), og handler om å ruste innovasjonsforskere til å bidra til nyskapning i regionalt næringsliv. Universitetet i Stavanger ved professor Rune Dahl Fitjar er koordinator i prosjektet, som har fått 35 millioner kroner i midler gjennom Horisont 2020.

Sterk konkurranse om EU-midler
RUNIN-prosjektet er finansiert gjennom ordningen Innovation Training Networks (ITN). ITN er en del av forskningsprogrammet Skłodowska-Curie, som igjen er knyttet til Horisont 2020. Konkurransen om midlene var knallhard. Av 1565 søknader var det kun 109, eller syv prosent, som fikk tilslag. Av disse 109 har kun tre prosjekter norsk koordinator.

Det er første gang UiS har koordineringsansvaret i et større EU-prosjekt. Totalt syv universiteter og ni regionale utviklingsaktører, deriblant Greater Stavanger, inngår i prosjektet. Partnerne kommer fra Norge, Danmark, Storbritannia, Nederland, Spania, Sverige og Portugal. Seks av universitetene, inkludert UiS, inngår videre i nettverket ECIU (European Consortium of Innovative Universities).

Omstilling og innovasjonsforskning
Prosjektets formål er å utforske hvordan universiteter kan bidra til innovasjon, vekst og regional utvikling. RUNIN skal utdanne yngre innovasjonsforskere en solid forskerutdanning, men også ferdigheter som er nyttige for en karriere i næringslivet eller offentlig sektor. På den måten kan forskerne bidra til innovasjon i regionalt næringsliv.

Til sammen skal 14 stipendiater delta i prosjektet, hvorav to tilknyttet UiS. Stipendiatene vil arbeide ved sine respektive universiteter, men skal også ha praksisopphold eller kontorplass ved regionale utviklingsaktører i regionene. De skal også ha to utvekslingsopphold ved andre universiteter eller utviklingsaktører i prosjektet.

Les mer om RUNIN-prosjektet her og hos UiS.

Share