1 December 2017

UiS-professor innledet om blockchain i Europaparlamentet

P1000013.JPG

29. november holdt professor Chunming Rong ved UiS, innlegg i et seminar om blockchaining i Europaparlamentet. EU-parlamentariker Henna Virkkunen inviterte til seminaret for å samle innspill før Europaparlamentet skal se nærmere på regelverk for blockchaining.

Blockchain er en database-teknologi som kan brukes fra alt til sporing av varer til trygging av pengetransaksjoner, bedring av personvern og smartkontrakter.

I tillegg til å være professor ved UiS er Chunming Rong co-chair for blockchain-initatitvet i verdens største fagorganisasjon for elektronikk IEEE. Det var i denne kapasiteten  han var invitert til å dele sine syn på mulighetene som ligger i blockchanining-teknologien.

Professoren fortalte blant annt om  Smart Community Neighbourhoods prosjektet der UiS i samarbeid med blant andre Lyse og IRIS ser på blockchain-teknologi i forbindelse med nye bærekraftige energiløsninger.

Les mer om møtet på UiS sine hjemmesider.

Share