28 June 2021

Regional lansering av helseklyngen i Horisont Europa

Den 20. mai arrangerte UiS en regional lansering av klynge 1 i Horisont Europa. Formålet med arrangementet var å vise hvilke muligheter helseklyngen i Horisont Europa gir bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor i Rogaland. Videre ble også mål og visjoner for deltagelse i programmet presentert, sammen med regionale erfaringer fra søkere og deltakere i EU-forsknings- og innovasjonssamarbeid. 

Foto: Forskningsrådet

Regional lansering av helseklyngen i Horisont Europa

Arrangementet bestod av presentasjoner fra regionale aktører som arbeider med EU og helse, samt en paneldiskusjon om muligheter og utfordringer ved deltakelse i Horisont Europa.

Anne Hjelle, forskningssjef ved Stavanger Universitetssjukehus og arbeidsgruppemedlem i Stavangerregionens Europakontor, fortalte om hvordan SUS arbeider strategisk for å delta i EU-prosjekter, ettersom de blant annet har et mål om å til enhver tid delta i minst 3 EU-prosjekter.

Anne Hjelle, forskningssjef SUS og arbeidsgruppemedlem SrE.


En en av de fremste helseklyngene i Norge, Norwegian Smart Care Cluster, her representert ved prosjektleder Therese Oppegaard, fortalte om hvordan klyngen posisjonerer seg for å delta i Horisont Europa og andre internasjonale støtteordninger.

Therese Oppegaard, forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Cluster

Direktør Runa Monstad holdt et innlegg om kontorets arbeid på helsefeltet og hvordan vi bidrar med å informere om prosjektforespørsler og prosjektmuligheter på helsefeltet i EU.

Runa Monstad, direktør ved Stavangerregionens Europakontor

Videre fikk vi også innlegg ved Hanne Hagland fra UiS, Cille Hagland Sevild fra Stavanger kommune, Line Hurup Thomsen, leder for Helse Campus Stavanger, Kolbjørn Kallesten Brønnick fra Kognitiv Lab på UiS samt Sofia Anderholm Strand og Waqar Ahmed fra Norges forskningsråd. Shalini P. Frøiland, seniorrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiS var moderator for arrangementet.

Moderator Shalini P. Frøiland, seniorrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiS.

Spørsmål knyttet til helse i Horisont Europa?

Helse er et viktig fagområde for Stavangerregionens Europakontor, der vi blant annet har vært prosjektleder for Stavangerregionens deltakelse i EIP-AHA. Dersom du ønsker å få mer informasjon om hvordan dere kan delta i EU-prosjekter så ta gjerne kontakt. Vi er bare en telefon- eller Teams-møte unna, og oppfordrer våre medlemmer til å komme med henvendelser.

Share