8 April 2019

UiS søker EU-pilot om fremtidens universitet

 

Universitetet i Stavanger

Foto: Marianne Ruud

Torsdag 28. februar leverte Universitetet i Stavanger EU-søknad sammen med ECIUs (European Consortium of Innovative Universities) om å pilotere framtidens universitet.

Prosjektsøknaden har fått navnet “ECIU University” og inkluderer representanter fra næringsliv, offentlige organisasjoner og akademia. Lyse er næringslivspartner fra Stavangerregionen. I søknaden går konsortiet inn for å integrere konkrete samfunnsutfordringer i utdanningsløp. Utfordringene skal løses i tverrfaglige team, bestående av studenter, vitenskapelig ansatte og eksterne partnere fra flere land.

Søknaden er levert under EUs “European Universities Initiative” som har som mål om å utdanne en ny generasjon europeere som arbeider på tvers av språk, grenser og disipliner for å takle utfordringer som aldring, klimaforandringer og urbanisering. Utlysningen for “European Universities Initiative” har et budsjett på 60 millioner euro. 12 piloter vil bli valgt ut. Totalt søkte 54 europeiske nettverk.

Om ECIU

ECIU-universitetene samarbeider om å utvikle læringsmetoder og utdanningskvalitet. Universitetene satser på IKT-støttet læring, felles masterprogrammer og utvekslingsmuligheter for studenter og ansatte. Felles for universitetene i nettverket er at de er forholdsvis nyetablerte og at de har som målsetting å bidra til  innovasjon og regional utvikling.

Universitetsnettverket ECIU består av: Aalborg Universitet i Danmark, Universidade de Aveiro i Portugal, Universitat Autònoma de Barcelona i Spania, Dublin City University i Irland,  Technische Universität Hamburg i Tyskland, Linköping Universitet i Sverige, Kauno technologijos universitetas i Litauen,  University of Nottingham i Storbritannia, Universitetet i Stavanger, Norge, Università di Trento i Italia, universitetene i Tampere i Finland,  Universiteit Twente i Nederland og Tecnológico de Monterrey i Mexico.

Les mer om ECIU her.

Share