21 May 2013

Ukraina preget EUs toppmøte

ukraine-2-19-1

På dagsorden for EUs toppmøte nylig stod bl.a. energi, -, industri- og finanspolitikk på tapetet, men en stor del av møtet gikk med til å diskutere Ukraina.

Som forventet preget forholdet til Ukraina EUs toppmøte 20-21. mars. I en pressemelding fra Kommisjonen konstaterer Barosso at EU vil bistå Ukraina med reformer og i å konsolidere landets uavhengighet. I løpet av toppmøtet ble det underskrevet en assosieringsavtale mellom EU og Ukraina. Vider bekrefter EU en støttepakke til Ukraina på omkring 11 mrd euro og det planlegges ytterligere tiltak for å legge til rette for handel mellom Ukraina og EU.

Når det gjelder sanksjoner mot Russland, blir det mer komplisert på grunn av EU-landenes forskjellige interesser. EU og resten av verden har «straffet» Russland ved å arrangere G7-møte i Brussel heller enn G8-møte i Sotsji, EU-landene har også fryst konti og introdusert visa-restriksjoner for enkelte russere.  EU-lederne ble også i toppmøtet enige om å vurdere sanksjoner på områder som energi, finans og forsvar. Hvor omfattende handelssanksjoner eventuelt blir, avhenger mye av Tyskland som har utstrakt handel med Russland.

Med Ukraina som bakteppe, ble også Kommisjonens klima- og energiforslag for 2030 diskutert av EUs ledere. Med utgangspunkt i EUs tre mål for sin energipolitikk, konkurransekraft, forsyningssikkerhet og bærekraft, presenterte Barosso hovedelementene i forslaget. Han var fornøyd med diskusjonene og understreket at Krim-saken illustrerer behovet for diversifisering av EUs energikilder. Forslaget til klima og energipolitikk skal diskuteres igjen til høsten, med mål om å komme til enighet innen utgangen av 2014.

Videre kom EU-landene til enighet om en såkalt Single Resolution Mechanism (hvordan byrden skal fordeles hvis en bank blir besluttet nedlagt), et sentralt element i realiseringen av en europeisk bankunion. Etter seks år med tautrekking gav også Østerrike og Luxemburg opp hemmeligholdet rundt sine banksektorer slik at felles EU-regler for åpenhet omkring skatt endelig kan gjennomføres (Savings and tax directive).

For mer informasjon om toppmøtet, les her

Share